Atenció: Cablematic Dos Mil S.L.U. utilitza cookies (pròpies i de terceres empreses) en aquest lloc web. Per obtenir més informació sobre les cookies, consulteu la nostra política de cookies i de privacitat. Si continua utilitzant el nostre lloc web, accepta l'ús que fem de les cookies.
Entès, ocultar aquest missatge Més informació
934 987 113
H: 09:00-18:00 de Dilluns a Divendres
comercial@cablematic.com
Enviament des de 3,00€
Identificar
Client nou
Dret de desistiment


Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista contractat per Cablematic, va adquirir la possessió material dels béns. Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar a Cablematic la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca. Si ho desitja, podrà utilitzar un model de formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori (veure proposta de formulari a l'apartat 2).

La declaració inequívoca de desistiment ha d'arribar a Cablematic per qualsevol dels següents mitjans:

 • Per correu electrònic a comercial@cablematic.com
 • Per telèfon al +34 934 987 121
 • Per fax al +34 934 987 114
 • Per carta enviada a l'adreça c/Santander 61, 08020 Barcelona, ES.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de devolució del producte o productes, el contracte serà anul·lat i els diners seran reemborsats un cop haguem rebut el producte retornat. L'import del producte retornat serà reemborsat per la mateixa via per la qual es va realitzar el pagament.

El producte haurà de tornar complet, amb tots els seus components, manuals sense escriure, i embalatges originals. Com a mínim guardi l'embalatge original fins que hagi acabat el termini de desistiment. En cas que els productes retornats arribin incomplets o danyats com a conseqüència d'un mal ús, Cablematic es reserva el dret de reemborsar només una part de l'import pagat pels productes retornats.

El dret de desistiment no és aplicable en el cas de contractes de venda d'articles subministrats especialment per al client, segons les especificacions del client oa mida. Per exemple comandes que Cablematic ha de realitzar expressament per cobrir les necessitats del client, productes adaptats tècnicament a les especificacions del client, o productes fora del catàleg de Cablematic.

Cablematic assumeix les despeses de devolució només en cas d'enviament erroni o de producte defectuós. En qualsevol altre cas, el client haurà d'assumir les despeses de devolució. Si desitja fer una devolució, si us plau, contacti primer amb Cablematic per rebre instruccions i evitar errors. La mercaderia haurà d'arribar a Cablematic en un termini no superior a 14 dies naturals des de la data de notificació del desistiment del contracte.

Proposta de model de formulari de desistiment

A l'atenció de Cablematic Dos Mil S.L.U.,

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé i els aporto les següents dades:

 • Producte o bé.
 • Data de recepció del bé.
 • Nom del consumidor.
 • Direcció del consumidor.
 • Signatura del consumidor (només si el present formulari es presenta en paper).
 • Data de desistiment.


Ampliació especial del dret de desistiment

En afany d'oferir un millor servei al client, Cablematic àmplia el termini de devolució de productes, més enllà de l'obligació legal de desistir en els 14 dies naturals, des de la recepció de la comanda. Cablematic proveeix d'aquest servei de forma totalment opcional encara que amb un cost per al client.

El client podrà realitzar la devolució en un termini de 100 dies addicionals, a partir de la finalització del termini legal de desistiment (14 dies naturals). És a dir que el client pot exercir el dret de desistiment sense cost, dins dels primers 14 dies naturals des de la recepció de la comanda. I també pot exercir el desistiment amb cost, dins dels dies 15-114 des de la recepció de la comanda. A partir del dia 115 des de la recepció de la comanda, Cablematic no acceptarà cap devolució.

Condicions per a la devolució opcional:

 • El producte ha d'estar en perfecte estat (com a nou).
 • El producte ha d'estar encara en el catàleg de Cablematic.
 • Cablematic haurà de confirmar que accepta la devolució opcional. L'acceptació de devolució per part de Cablematic, no garanteix l'abonament final del producte. Dependrà de l'estat en què es rebi.
 • El material haurà d'arribar a Cablematic en un termini no superior a 7 dies naturals des de l'acceptació de la devolució opcional per part de Cablematic.
 • Els costos de devolució són a càrrec del client.
 • Fórmula per al càlcul del preu de devolució opcional: PREU x ((114 - DIES)/100). PREU és el preu de compra. DIES són els dies transcorreguts des de la recepció fins a l'acceptació de devolució per part de Cablematic.
 • És un servei opcional que Cablematic no té cap obligació d'oferir.


Top
Cablematic Dos Mil SLU, Santander 61, 08020 Barcelona - Horari: 09:00 a 18:00 Dilluns a Divendres
Els preus no inclouen IVA llevat que s'indiqui el contrari. Despeses d'enviament no incloses
Telèfon: 934987113 Email: comercial@cablematic.com CIF: B62231261
Shop design by deDavid.com